Martina Vagačová rodičovská a výchovná poradkyňa

Prvá kniha na slovenskom trhu o Efektívnom rodičovstve, presne šitá na mieru slovenským rodičom.

Desať rokov sprevádzam ľudí, ktorým záleží na vzájomnom rešpekte medzi dospelými a deťmi. Požiadavka na knihu o rešpektujúcom rodičovstve vzišla práve od nich. Chceli mať doma príručku, kde si z času na čas zalistujú a pripomenú princípy, vďaka ktorým zvládnu aj náročné situácie.

Kniha AKO PREŽIŤ RODIČOVSTVO je pozvánkou do imaginárneho príbytku, kde každú z izieb predstavuje jedna kapitola s vlastnou témou – SPOLUpatričnosť, SPOLUprepojenie, SPOLUpráca či SPOLUžitie. Ide o štyri aspekty, ktoré sú základom každého partnerského vzťahu.

Ako knižka vyzerá?

Kniha má 132 strán písaného textu a 56 ilustrácii od Helgy Pavelkovej, ktoré ho dokresľujú a sprehľadňujú, aby sa v nej dalo veľmi ľahko a dobre orientovať. Prehľadné značenie kapitol a strán, praktický a zrozumiteľný obsah a farebné spracovanie vám uľahčí orientáciu v knihe. Tlačené na kvalitnom papieri FEDRIGONI s tvrdou sendvičovou väzbou.

Povedali o knihe

„Autorka knižky Martina Vagačová je úspešná poradkyňa rodičov, vychádzajúca nielen z teoretického štúdia, ale predovšetkým z mnohoročných vlastných skúseností. Práve tie prestupujú celým textom vo forme príbehov a pomáhajú často bezradným rodičom riešiť zložité výchovné problémy. Za najväčšiu devízu knižky považujem autorkine základné presvedčenie, ktoré je totožné s presvedčením mojím, zdedeným po otcovi. Rodič môže úspešne riešiť problémy s deťmi iba vtedy, ak opustí predsudok o „hlúpom dieťati“ a bude rešpektovať jeho somatickú, citovú i sociálnu autonómiu.“

Prof. RNDr. Milan Hejný, CSc., matematik a pedagóg

Maria tiňova

 „Výskumy z oblasti neuropsychológie ukazujú, že ak chceme naplno využiť schopnosti nášho mozgu učiť sa, byť zvedaví a tvoriví, potrebujeme zažívať bezpečie a prijatie. Všetci vieme, že vytváranie takéhoto prostredia nie je pre rodičov jednoduchou úlohou. Kniha Martiny Vagačovej ponúka praktické postupy, vďaka ktorým môžeme objavovať cestu k prijatiu a bezpečiu spolu s našimi deťmi.“

Mária Tiňová, ClinPsyD., klinická psychologička

„Kniha Martiny Vagačovej je užitočným sprievodcom pre súčasných rodičov. Rodičovstvo, často vnímané ako ťažký záväzok alebo povinnosť, autorka posúva do roviny dobrodružnej výzvy. Výchovu premieňa na sprevádzanie. Pomáha nám rodičom pozorovať dieťa spôsobom, vďaka ktorému objavíme jeho jedinečnosť, a učí nás, ako ju rozvíjať. Povzbudzuje nás, aby sme nadviazali vzájomné spojenie a obnovili ho, ak sa preruší vinou okolností. Kniha odpovedá na veľa pálčivých otázok a ponúka riešenia mnohých frustrujúcich situácií. Je praktická a novátorská.“

MUDr. Martina Paulinyová, PhD., detská psychiatrička

Vstupná hala
Kuchyňa
Detská izba
Obývačka
Titulka
Mapa domu

Video rozhovory s prof. M. Hejným k jednotlivým kapitolám knižky