Martina Paulinyiová - Martina Vagačová

MUDr. Martina Paulinyová, PhD., detská psychiatrička

Kniha Martiny Vagačovej, lektorky Efektívneho rodičovstva, je užitočným sprievodcom pre súčasných rodičov. Rodičovstvo, často vnímané ako ťažký záväzok alebo povinnosť, autorka posúva do roviny dobrodružnej výzvy. Výchovu premieňa na sprevádzanie. Pomáha nám rodičom pozorovať dieťa spôsobom, vďaka ktorému objavíme jeho jedinečnosť, a učí nás, ako ju rozvíjať.

Knižka je  praktická a novátorská súčasne. Odpovedá na mnohé pálčivé otázky frustrovaných rodičov. Ponúknuté riešenia sú komplexné. Sú v nich obsiahnuté  nové  poznatky   o fungovaní mozgu, o  budovaní charakteru, o učení sa. Situácie a riešenia sú  vstavané v príjemnej  a logickej metafore jednotlivých miestností domova. Prechádzajúc  pomyslenými časťami domu, či bytu,  objavujeme najdôležitejšie vlastnosti a hodnoty tvoriace bezpečný priestor pre naše ratolesti a ich zdravý rozvoj.

Nadviazať spojenie s dieťaťom a obnoviť ho, ak sa vinou okolností preruší,  je zásadný prvok a zlatá niť  celej knihy.

Autorka, najmä a predovšetkým, v knihe  upriamuje našu pozornosť na  láskavosť, porozumenie, prijatie a povzbudenie ako základné nástroje komunikácie a  formovania charakteru našich detí. Citlivý, akceptujúci a láskavý postoj prenáša  na čitateľa, a tak v priamom prenose mení a formuje jeho  postoje  a spôsob rozmýšľania.

Kniha priam nabáda, aby sme boli vnímaví a milujúci rodičia či vychovávatelia nielen našich detí, ale aj seba samých. A to spôsobom, v ktorom je obsiahnutá zodpovednosť a rešpekt k druhým aj k svetu.

Kniha dáva nádej, že je možné vybudovať a udržať láskyplné vzťahy s deťmi. Ponúka princípy, na základe ktorých sa môžu stať rovnako alebo i viac láskavými rodičmi a užitočnými členmi ľudského spoločenstva.