Mária Tiňová - Martina Vagačová

Mária Tiňová, ClinPsyD. klinická psychologička

Do poradne za mnou často prichádzajú ľudia, ktorí nechápu ako je možné, že potrebujú psychológa. Veď sa im nič strašné v živote nestalo. V škole boli vždy dobrými žiakmi, vyrastali v usporiadanej rodine …  Napriek tomu sa nielenže necítia v živote šťastní, sú vyčerpaní, frustrovaní, častokrát nahnevaní na seba a okolie, alebo plní obáv a nesplnených očakávaní. Po chvíli rozhovoru prídeme na to, že strávili svoje detstvo uspokojovaním požiadaviek a očakávaní dospelých. Keďže to dokázali robiť veľmi úspešne, dostávalo sa im za to množstvo pochvál a odmien a vlastne nevznikla potreba uvedomiť si vlastné túžby, ambície, prirodzené schopnosti. Neveria vlastnej vnútornej motivácii a majú pocit, že život musí byť bojom s vlastnou lenivosťou a nedostatočnosťou, ktoré nemajú hraníc. Tieto postoje ich vedú k stavom totálneho vyčerpania, ktoré len potvrdzujú ich zlý pocit zo seba. 

Držíte v rukách knižku, ktorá môže spôsobiť, že takýto klienti v budúcnosti už nebudú existovať. Autorka Martina Vagačová v nej  láskavým a zrozumiteľným spôsobom ukazuje, ako môžeme z našich detí vychovať ľudí so zdravou sebaúctou a sebadôverou. Ľudí, ktorí rozumejú svojim potrebám a pocitom a vedia o nich komunikovať. Ľudí, ktorí dôverujú svojej vnútornej motivácii, ktorá im môže pomôcť prekonať aj tie najväčšie prekážky, ľudí, ktorí dokážu kriticky a samostatne myslieť. 

Ako psychologička som vždy v strehu ak vidím rýchle a ľahké návody. To však nie je prípad tejto knižky. Prečo si myslím, že ponúka dobrú cestu? Pretože povzbudzuje nás rodičov pracovať v prvom rade na sebe. Pomáha nám naučiť sa, ako byť skutočne prítomný pre seba aj svoje dieťa. Ako sa “naladiť” na jeho aj svoje potreby. Možno sa niekto ohradí, že v dnešnej uponáhľanej dobe na tieto veci nemáme čas. Naopak – vďaka empatii, aktívnemu počúvaniu a niekedy len sústredenému dýchaniu môžeme predísť nekonečným bojom, trucom a pocitom zlyhania. Keď začneme vnímať, ako sa vracia hravosť a radosť do našich domácich vzťahov, uvedomíme si, že to bola tá najlepšia časová investícia, akú sme mohli urobiť. 

Výskumy neuropsychológie ukazujú, že k tomu, aby sme mohli naplno využiť schopnosti nášho mozgu učiť sa, byt zvedavý a tvorivý, potrebujeme sa nachádzať v stave prijatia a bezpečia. Všetci vieme, že v každodennom živote to nie je jednoduché. Kniha Martiny Vagačovej ponúka postupy, ktoré nás k  pocitom prijatia a bezpečia môžu priviesť spolu s našimi deťmi. 

V štyroch kapitolách, ktoré nazerajú na štyri aspekty výchovy ( Spolupatričnosť, Spoluprepájanie, Spolupráca a Spolužitie ) nám autorka ponúka základné princípy efektívneho rodičovstva pretkané množstvom príkladov z dlhoročnej praxe výchovnej poradkyne. Tak ako nás povzbudzuje byť vnímavými ku potrebám našich detí, aj ona modeluje vnímavosť k našim často rozkúskovaným chvíľam, počas ktorých sa ako rodičia snažíme dovzdelávať. Knižka je preto veľmi zaujímavo a prakticky graficky rozčlenená a poskytuje jasné a stručné zhrnutia v bodoch, upozornenia a príklady pozitívnych riešení, v ktorých sa dá ľahko orientovať.  Verím, že po prvom prečítaní ostane mnohým z nás na stolíku ako “referenčný manuál”, ku ktorému sa budeme radi opakovane vracať.

www.pocuvajme.sk