Martina Vagačová rodičovská a výchovná poradkyňa

Niečo o mne

RNDr. Martina Vagačová, rodičovská a výchovná poradkyňa

Som rodičovská a výchovná poradkyňa, a už viac ako 10 rokov sa venujem rodičom, vychovávateľom a pedagógom. Vytváram priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa. 

Vychádzam z adlerovských princípov individuálnej psychológie, konkrétne cez program Efektívneho rodičovstva. Ide o overený koncept výchovy s dlhoročnou tradíciou, ktorý zmenil vzťahy a život tisícok rodín po celom svete. Jedná sa o prístup, ktorý sa zaoberá nielen výchovnými problémami a spôsobmi ich riešenia, ale najmä budovaním vzťahu medzi rodičom a dieťaťom.

Práci s rodičmi a deťmi sa intenzívne venujem od r. 2010 najmä prostredníctvom Kurzov efektívneho rodičovstva, rodičovských klubov, seminárov a prednášok na vybrané výchovné problémy a individuálnych konzultácií. Už od viac ako 1500 ľudí – absolventov kurzov ER – evidujem referencie o pozitívnej zmene a prehĺbení vzťahu so svojimi deťmi. So stovkami ďalších záujemcov som pracovala prostredníctvom špecializovaných prednášok a seminárov zameraných na vybrané oblasti výchovy.

V roku 2020 som napísala knihu: Ako prežiť rodičovstvo, láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom. Je to prvá kniha na slovenskom trhu o Efektívnom rodičovstve, presne šitá na mieru slovenským rodičom. Povzbudzujem ich, aby sa nebáli byť sami sebou, mali sa radi aj s chybami a nezabúdali na každodenné radosti. Dieťa vnímam ako rovnocenného partnera vo výchove. Vysvetľujem, ako nadviazať vzájomné spojenie a pomocou spolupráce zvládnuť aj náročné situácie. Kniha ponúka množstvo príkladov dobrej praxe, praktických tipov a upozornení, na čo si dať pozor pri riešení každodenných rodičovských výziev.

Absolvovala som akreditovaný výcvik pre vedenie Kurzov efektívneho rodičovstva v Brne (Centrum pro rodinu a sociální péči, 2009) a následne aj ďalšie workshopy, kurzy či semináre (Nenásilná komunikácia, Adlerovská párová psychoterapia, Skupinová dynamika, Rodičovstvo a psychologické poradenstvo, Adlerovský prístup v školskom poradenstve a množstvo ďalších). Pochádzam z Bratislavy, som manželka a mama dvoch detí (20, 23). Ukončila som Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komenského (1990). Počas svojej profesionálnej praxe som riadila a manažovala vzdelávacie programy (Academia Istropolitana), robila konzultantku a projektovú koordinátorku pre rôzne národné a medzinárodné  projekty tréningov a vzdelávania (ETP Slovensko, University of Minnesota a iné).

Rodičovstvo vnímam ako cestu. Táto so sebou prináša pocity veľkej radosti a naplnenia, ale aj frustrácie a vyčerpania. Som rada, že môžem ponúknuť pomocnú ruku.