Martina Vagačová - Rodičovská poradňa | Prednášky | Kurzy

Hľadáte radu alebo návod, ako čo najlepšie sprevádzať svoje dieťa? Potrebujete mu porozumieť a nájsť nové riešenia?

Ste na správnej adrese

Čo ponúkam a ako vám môžem pomôcť?

Všetko je o budovaní vzťahu a rešpektujúcej komunikácii. Problémy vznikajú práve vtedy, ak sa nepočúvame, ak si nerozumieme, aj keď hovoríme tým istým jazykom. Neexistuje zlý rodič alebo neposlušné dieťa. Existuje len vzniknutý problém, na ktorý sa dá vždy nájsť riešenie.

Naučím Vás porozumieť svojmu dieťaťu

Individuálne poradenstvo

Ak potrebujete riešiť niektoré životné situácie vo výchove, detské individuality alebo akútne problémy v krátkom čase, vyžaduje si to osobný prístup a hľadanie konkrétnych riešení. V individuálnom poradenstve sa venujeme tomu najdôležitejšiemu.

Partnerský vzťah – poradňa

Ak sa má partnerský vzťah dlhodobo udržať a byť napĺňajúci, je dobré vedieť, že existujú špecifické partnerské princípy a párové zručnosti, ktoré vám k tomu pomôžu. Deti so sebou prinášajú do partnerského vzťahu okrem pocitov radosti a naplnenia aj stres a riziká. Treba si zadefinovať základné princípy k tomu, aby sa rodina rozvíjala ako celok.

Skupinové poradenstvo, kurzy, prednášky, workshopy

Kurzy či workshopy poskytujú jednoduchý a ucelený systém praktických prístupov a techník k riešeniu každodenných výchovných situácií. Naučíte sa unikátnym a ľahko porozumiteľným spôsobom budovať vzťah s dieťaťom na báze rešpektu a zodpovednosti.

Výchovná poradkyňa

Martina Vagačová

Venujem sa vzdelávaniu a individuálnemu poradenstvu vo výchove. Pracujem predovšetkým s rodičmi, ale aj inými ľuďmi, ktorým ležia na srdci vzťahy dospelých a detí. Vytváram priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa, pričom nezabúdam aj na budovanie kvalitného partnerského vzťahu. Vychádzam z adlerovských princípov individuálnej psychológie, konkrétne cez program Efektívneho rodičovstva. Ide o overený koncept výchovy s dlhoročnou tradíciou, ktorý zmenil vzťahy a život tisícok rodín po celom svete. Jedná sa o prístup, ktorý sa zaoberá nielen výchovnými problémami a spôsobmi ich riešenia, ale najmä budovaním vzťahu medzi rodičom a dieťaťom.

Princípy a skúsenosti

Rodičom sa stávame pri narodení prvého dieťaťa. Dostávame sa do životnej role, na ktorú nie sme vôbec pripravení a učíme sa ju zvládať takpovediac za pochodu. Výchovné modely našich rodičov a starých rodičov založené na autoritatívnych praktikách fungujú iba do určitej miery alebo vôbec nie. Siahame po knihách alebo čítame špecializované časopisy, kde nájdeme veľa dobrých rád a teórií, často protikladných v ktorých sa je ťažko vyznať. Mnohokrát sa cítime zmätení, osamelí a bezradní.

Efektívne rodičovstvo poskytuje ucelený systém praktických prístupov a techník k riešeniu každodenných výchovných situácií. Zároveň ponúka pozitívnu filozofiu výchovy, ktorej kľúčovou úlohou je budovanie vzťahu na báze rešpektu a zodpovednosti. Bezpodmienečná láska a povzbudzovanie zo strany rodičov sú tými najsilnejšími nástrojmi a zároveň aj výzvami pre každého rodiča, ktorý sa rozhodne ísť touto cestou.