Partnerská poradňa - Martina Vagačová

Partnerský vzťah a rodinná atmosféra

Určujúcim, a kľúčovým vzťahom pre život detí je ich vzťah s mamou a s otcom, ako aj rodičovský model správania. Na základe toho ako sa rodičom darí rozvíjať, hľadať a konštruktívne posúvať vzájomné spolužitie, vytvárajú deťom predstavu o tom, ako muž a žena spolu fungujú.

Špeciálna kapitola partnerského vzťahu začína RODIČOVSTVOM. Deti so sebou prinášajú okrem pocitov radosti a naplnenia aj stres a riziká. Je to obdobie kedy rodičia vynakladajú všetko svoje úsilie do starostlivosti o svojich potomkov a ich vzájomný vzťah sa často ocitá na druhej koľaji.

Preto ak potrebujete porozumieť:

  • čo sa v tomto období s vašim partnerským vzťahom deje,
  • ako ho rozvíjať a udržiavať príťažlivým,
  • ako sa v tomto náročnom čase vzájomne podržať a povzbudiť,
  • ako partnersky zosúladiť rôzne videnie a koncepty výchovy (muža a ženy), 
  • ako nestratiť vášeň a vzájomné obohacovanie,

neváhajte a príďte sa poradiť. Pomôžem Vám pozrieť sa na vzťah z nového uhla pohľadu, obohatiť ho a prehĺbiť jeho intimitu.

Som tu pre vás aj vtedy, ak potrebujete riešiť rešpektujúcu starostlivosť o dieťa v prípade krízy či rozchodu. Pamätajte na to, že dieťa potrebuje veľa citlivého porozumenia a podpory zo strany oboch rodičov napriek tomu, že aj vy prežívate stresujúci čas. Ostávate pre neho rodičovským párom na celý život, a preto je dôležité, aby dieťa nebolo súčasťou vašich konfliktov.

Formy a možnosti párového, rodinného poradenstva:​

Návšteva v poradenskej miestnosti:

Konzultácie budú naplánované tak, aby vyhovovali časovým potrebám klienta.

Jedna konzultácia trvá obvykle 90 minút.

Cena za hodinu: 35 Eur a 15 Eur/ za každú ďalšiu začatú polhodinu.

Poradenská miestnosť: Špitálska 20, Bratislava.

Návšteva priamo u Vás doma:

Konzultácie budú naplánované tak, aby vyhovovali časovým potrebám klienta.

Jedna konzultácia trvá obvykle 90 minút.

Cena za hodinu: 35 Eur a 15 Eur/ za každú ďalšiu začatú polhodinu.

V prípade stretnutia u klienta v domácom prostredí je potrebné zaplatiť paušálny poplatok 10 – 15€ za presun v rámci Bratislavy (podľa vzdialenosti).

Telefonická konzultácia (Skype)

Ponuka možnosti konzultácii bez  vášho zdĺhavého cestovania a časových strát, z pohodlia vašich domovov či z prostredia, kde sa cítite bezpečne a komfortne, prípadne večer, keď už deti spia.

Konzultácie budú naplánované tak, aby vyhovovali časovým potrebám klienta.

Jedna konzultácia trvá obvykle 90 minút.

Cena za hodinu: 35 Eur a 153 Eur/ za každú ďalšiu začatú polhodinu.